Tập huấn Mạng máy tính cho cán bộ - nhân viên khối Học viện

Cập nhật: 16h21 | 19/08/2011

HVQY: Thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2011, từ ngày 15/8/2011 – 19/8/2011, Ban CNTT – Phòng KHCN&MT đã tổ chức tập huấn Mạng máy tính cho 75 cán bộ - nhân viên Khối Học viện. Lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp, đảm bảo mục tiêu đề ra, cán bộ - nhân viên tham gia tập huấn nắm bắt được kiến thức, có thể ứng dụng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

Cán bộ - nhân viên Học viện Quân y tham gia lớp tập huấn Mạng máy tính năm 2011

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày 15/8/2011 – 19/8/2011, Ban CNTT tổ chức giảng dạy tập huấn Mạng máy tính cho 75 cán bộ - nhân viên Khối Học viện, trong đó có nhiều cán bộ là chỉ huy Phòng, Ban, Khoa, Hệ. Chương trình tập huấn Mạng máy tính năm nay gồm các nội dung cơ bản, thiết thực, gắn liền với công việc hàng ngày tại các đơn vị, cụ thể: Tổng quan mạng máy tính, khái niệm, phân loại, kiến trúc, thiết bị, giao thức và và cách thức kiểm tra khắc phục sự cố mạng; Quản lý, sử dụng, chia sẻ tài nguyên mạng (thư mục, ổ đĩa, máy in...); Khai thác và sử dụng các dịch vụ mạng: Web, Mail, Chat, FTP, Search Engineer; An ninh mạng, các hình thức tấn công và biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn dữ liệu khi tham gia mạng; Quản trị, cập nhật, khai thác thông tin dữ liệu trên Cổng thông tin nội bộ và Cổng thông tin Internet Học viện Quân y.

Với thái độ nghiêm túc, tinh thần chủ động tích cực, bảo đảm quân số cao trong các buổi học; được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ Ban CNTT, lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp, đảm bảo được mục tiêu đề ra, cán bộ - nhân viên tham gia tập huấn nắm bắt được kiến thức, có thể ứng dụng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.
Tin tưởng rằng chương trình tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT hàng năm cho cán bộ - nhân viên sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và điều trị tại Học viện Quân y.
Lê Trung Thắng - Ban CNTT - HVQY