Chức năng, Nhiệm vụ

16h56 | 24/07/2014

A. Chức năng.

Là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện 03 chức năng chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

B. Nhiệm vụ:

I. Đào tạo.

1.1. Bậc đại học.

1. Bác sĩ quân y dài hạn                    : 6,5 năm.

2. D­ược sỹ quân y dài hạn               : 6 năm.

3. Bác sĩ chuyên tu                             : 4 năm.

4. Cao đẳng điều dư­ỡng                  : 4 năm.

5. Cao đẳng kỹ thuật Y                     : 3 năm.

6. Kỹ sư­ điện tử Y – Sinh                 : 4 năm.

7. Sĩ quan dự bị Y - D­ược                 : 5 tháng

8. Bác sĩ dân y dài hạn                      : 6 năm.

9. Bác sĩ Tây nguyên                         : 7 năm.

10. Bác sĩ dân y tuyến cơ sở           : 4 năm.

1.2. Đào tạo Sau đại học:

1.2.1. Theo hư­ớng hàn lâm:

- Thạc sĩ (từ 1991)    : 2 năm.

- Tiến sĩ (từ 1979)     : 4 năm.

1.2.2. Theo h­ướng thực hành:

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (từ 1974)         : 2 năm.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II (từ 1976)        : 2 năm.

- Bác sĩ nội trú                                              : 3 - 4 năm.

- Chuyên khoa định h­ướng.

- Bổ túc bác sĩ tuyến trư­ớc.

1.3. Đào tạo Trung, Sơ học:

1. Đào tạo Y sĩ                                   :30 tháng

2. Chuyên tu Y sĩ                                :18 tháng

3. Đào tạo D­ược sỹ Trung học         :24 tháng

4. Chuyên tu Dư­ợc sỹ Trung học     :18 tháng

5. Y tá Điều dư­ỡng                           : 9 tháng

6. Y tá Sơ cấp                                   : 6 tháng

7. Chuyên khoa sau Y sĩ                   : 6 tháng

II. Nghiên cứu khoa học.

2.1. Hướng nghiên cứu:

- Y học quân sự.

- Y học cơ sở.

- Y học lâm sàng.

2.2. Nội dung nghiên cứu.

- Y học quân sự.

- Y học thời bình.

- Y học đáp ứng thời chiến.

- Ứng dụng y học hiện đại.

- Kết hợp 2 nền y học.

- Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ trẻ.

III. Điều trị.

Học viện có 2 bệnh viện thực hành: Bệnh viện 103, Viện Bỏng Quốc gia; và 07 trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ: 

- Khám và điều trị theo tuyến đ­ược phân công. 

- Chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/