Phòng Chính trị

16h0 | 31/07/2014

1. Chỉ huy

- Chủ nhiệm: Đại tá, TS. Trần Quang Tuynh

- Phó Chủ nhiệm: Đại tá Doãn Văn Mậu

2. Ngày thành lập: 10/4/1950

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Chính trị Học viện Quân y đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Học viện; hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; lãnh đạo của Đảng uỷ Học viện, chỉ đạo trực tiếp của Chính uỷ, quản lý, điều hành của Giám đốc trong các hoạt động của Học viện. Đề xuất với Chính uỷ và Đảng uỷ Học viện nội dung, biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Học viện. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị ở cấp mình; hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thực hiện.

3.2. Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất để Chính uỷ và Đảng uỷ Học viện quyết định nội dung,. Biện pháp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Học viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình; hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thực hiện. Xây dựng cơ quan chính trị Học viện và hướng dẫn xây dựng cơ quan chính trị các cấp trong Học viện vững mạnh toàn diện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị cho cấp uỷ viên, cán bộ chính trị theo phân cấp. Quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, vật tư công tác đảng, công tác chính trị bảo đảm đúng quy chế, đúng pháp luật.

Xây dựng cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sỹ trong Học viện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao, kỷ luật tự giác nghiêm minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn và tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự; tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự; biên soạn lịch sử, truyền thống Đảng bộ và Học viện.

Xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trong tâm là giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", phòng chống thiên tai.

Nghiên cứu, đề xuất với Chính uỷ và Đảng uỷ Học viện xây dựng đội ngũ cán bộ trong Học viện có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị tiến hành công tác bảo vệ-an ninh; xây dựng Học viện trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

Tiến hành công tác dân vận, tham gia trực tiếp các cuộc vận động chính trị cách mạng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế- xã hội ở địa bàn đóng quân vững mạnh, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết máu thịt Quân đội với nhân dân. Thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt, công tác quần chúng, Hội đồng quân nhân và quy chế dân chủ ở cơ sở trong Học viện.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ chính sách của Đảng, Nhà Nước; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, học viên, chiến sỹ, người lao động và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, học viên, chiến sỹ trong Học viện và chính sách hậu phương quân đội.

4. Thành tích

Phòng Chính trị vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba. Nhiều năm được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương. Phòng và các ban, ngành hàng năm liên tục được Học viện tặng Danh hiệu Đơn vị Quết thắng, Bằng khen, Giấy khen. Hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục