Văn phòng

16h0 | 31/07/2014

1. Chỉ huy

- Chánh Văn phòng: Đại tá Chu Đức Thành

- Phó Chánh Văn phòng: Đại tá Vũ Đình Phú

- Phó Chánh Văn phòng: Đại tá Trần Ngọc Dũng

2. Ngày thành lập: 18/3/1950

3. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

3.1. Chức năng:

Văn phòng là cơ quan của Học viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Học viện và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện.

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, đối ngoại và hành chính quân sự trong toàn Học viện.           

3.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Học viện chỉ đạo, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong Học viện tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ công tác, quy chế làm việc.

- Làm đầu mối giúp Thủ trưởng Học viện giải quyết mối quan hệ công tác với cấp trên, giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và với các cơ quan, đơn vị ngoài Học viện. Giúp Thủ trưởng Học viện tiến hành công tác đối ngoại quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Học viện và Thủ trưởng Học viện. Thông báo truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Học viện đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Giúp Thủ trưởng Học viện duy trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện kế hoạch công tác, chế độ quy định, Quy chế làm việc của Học viện.

- Giúp Thủ trưởng Học viện soạn thảo một số công văn, tài liệu, thông báo, báo cáo chung; rà soát các văn bản của Học viện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Tiếp nhận, quản lý, phân loại công văn tài liệu, văn kiện của cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội gửi đến; phổ biến, chuyển các công văn tài liệu đến cơ quan, đơn vị để giải quyết; tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện và quản lý lưu trữ các loại văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì tổ chức đảm bảo hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo Quy chế làm việc của Học viện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ Văn phòng với cơ quan nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Học viện; quản lý kho tài liệu lưu trữ của Học viện.

- Quản lý và phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sinh hoạt của Thủ trưởng Học viện theo đúng chế độ quy định.

- Quản lý, chỉ huy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Văn phòng theo quy định của điều lệnh quản lý bộ đội và sẵn sàng nhận, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng Học viện giao.

- Ngoài ra Văn phòng Học viện Quân y còn đảm nhiệm quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc về hành chính, quân sự thực hiện các nhiệm vụ Tác chiến Điều lệnh, TDTT; Quân lực; Thanh tra, Pháp chế, Điều tra hình sự; Chăm sóc giáo dục mầm non trong toàn Học viện.

4. Thành tích đạt được

Đảng bộ Văn phòng luôn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; Văn phòng nhiều năm liền được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện, được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được Giám đốc Học viện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; năm 2007 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì 5 năm liền đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng (2001-2006); năm 2010 Thủ tướng chính Phủ tặng Bằng khen; năm 2011 UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã hoàn thành tốt trong phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; năm 2014 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/