Phòng Sau đại học

16h0 | 31/07/2014

1. Chỉ huy:

- Trưởng phòng: Đại tá GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn.

- Phó Trưởng phòng: Đại tá TS Nghiêm Danh Bảy.

2. Lịch sử thành lập:

Đào tạo Sau đại học ở Học viện Quân y đã bắt đầu từ những năm 1974 - 1975 với việc đào tạo các Bác sĩ Chuyên khoa cấp I và cấp II, sau đó đào tạo Tiến sĩ từ năm 1979 và Thạc sĩ từ năm 1992.

3. Thành tích:

Với mục tiêu góp phần xây dựng Học viện vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, khoa học và từng bước hiện đại; xây dựng Học viện trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị có chất lượng cao của quân đội và của cả nước. Học viện đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo Sau đại học: tuyển sinh, chương trình kế hoạch giảng dạy - học tập, thi - kiểm tra, công tác phương pháp, quản lý học viên sau đại học, xây dựng chương trình, quy chế đào tạo và quản lý học viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập, bảo vệ luận văn, luận án…

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các Bộ, của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện, sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình của các Phòng ban, Bộ môn trong Học viện cũng như các cơ quan, đồng nghiệp ngoài Học viện, công tác Đào tạo Sau đại học đã đạt được một số thành tích cụ thể sau:

- Tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Giám đốc Học viện quản lý và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ đào tạo Sau đại học với tất cả ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

- Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của công tác giảng dạy và học tập sau đại học theo đúng kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt tại Học viện và các cơ sở ngoài Học viện. Trong thời gian qua, Học viện Quân y đã đào tạo được (chỉ kể số người đã tốt nghiệp ra trường): 668 tiến sĩ, 2194 thạc sĩ, 1057 bác sĩ chuyên khoa II, 2728 bác sĩ chuyên khoa I, 86 bác sĩ nội trú, 124 bác sĩ chuyên khoa định hướng của nhiều chuyên ngành khác nhau trong y - dược học.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo cho cán bộ quản lý và giảng viên về: nghiệp vụ quản lý sư phạm, phương pháp dạy học mới, phương pháp đánh giá kết quả học tập, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học…Chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên sau đại học của Học viện được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho quân đội và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ sự nghiệp CNH và HĐH đất nước (Tỷ lệ giảng viên hiện nay có trình độ sau đại học của Học viên Quân y lên tới hơn 85%).

- Hoàn thiện, chuẩn hóa các mục tiêu đào tạo, quy chế quản lý cho các đối tượng Nghiên cứu sinh, học viên Cao học, học viên Chuyên khoa I, Chyên khoa II, học viên Bác sĩ nội trú.

- Cải tiến, hoàn thiện và triển khai thực hiện 33 chương trình đào tạo cao học, 19 chương trình chuyên khoa I, 20 chương trình chuyên khoa II, 02 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và hơn 30 chương trình bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh theo hướng đổi mới với học chế tín chỉ. Các chương trình đảo tạo đảm bảo tính cơ bản, hệ thống và cập nhật kiến thức hiện đại, kết hợp lý thuyết với thực hành.

- Xây dựng và bước đầu sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo sau đại họctrong công tác tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo sau đại học, thu thập và lưu trữ các đề tài nghiên cứu và hướng nghiên cứu chính của các bộ môn để học viên lựa chọn làm đề tài luận văn, luận án; thu thập và lữu trữ các luận văn, luận án đã bảo vệ tại Học viện…

- Xây dựng, thông qua và thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quy chế đào tạo thạc sĩ, Quy chế đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, Quy chế đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú tại Học viện Quân y.

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện Quy chế làm việc của Phòng Sau đại học, Chức trách, nhiệm vụ của Phòng Sau đại học, Quy chế quản lý học viên sau đại học để quản lý tốt học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quan hệ mật thiết và hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội, với đội ngũ các chyên gia, các nhà khoa học và các giảng viên kiêm nhiệm trong công tác đào tạo, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học ở Học viện Quân y.

- Quan hệ quốc tế cũng được tăng cường, phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo Sau đại học. Trong thời gian qua Học viện tuyển chọn các cán bộ khoa hoc trẻ có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để cử đi đào tạo Sau đại học ở nước Ngoài.

4. Liên hệ: 

- Phòng Sau đại học - Học viện Quân y - Hà Đông - Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/