Bộ môn Dược lý

10h5 | 08/08/2014

1. Ban Chủ nhiệm:

- Phụ trách Chủ nhiệm Bộ môn: Đại tá ThS. Nguyễn Thái Biềng.

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn: Trung tá Nguyễn Hoàng Ngân.

 2. Lịch sử thành lập:

 Năm 1957 , Bộ môn được thành lập,do Dược sỹ  Ngô Ứng Long đứng đầu. Lúc đầu chỉ có 2 giáo viên là DS.Ngô Ứng Long và DS.Đoàn Thị Nhu. Năm 1981, DS. Ngô Ứng Long được phong PGS., năm 1984 là GS.

Dược sỹ Ngô Ứng Long ở Sư đoàn 351 được điều về trường Quân y sĩ ngày 10/10/1954. Lúc đó, trường cũng vừa chuyển từ Việt Bắc về Hà Nội,  đóng ở Quân y viện 108 và kho C. Trường giảng dạy cho khóa 5. DS. Long được phân công giảng môn Dược lý học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, đã thực hiện thông qua bài ở tập thể tổ giáo viên.

Xong khóa 5, nhà trường nghỉ một năm để bồi dưỡng giáo viên, xây dựng các chuyên ngành, xây dựng phòng thí nghiệm. Một số cán bộ giảng dạy được biệt phái sang trường đại học Y - Dược để giảng dạy và bồi dưỡng về chuyên khoa. DS.Long được biệt phái về Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y- Dược Hà Nội tháng 11/1956 và giảng dạy cho lớp Y và Dược năm thứ 4. Trường Quân y sĩ đang xây dựng trường sở ở Hà Đông. Phòng thí nghiệm  tạm xây dựng ở tầng 2 ngôi nhà gạch (sau này là Thư viện). Khoa Phóng xạ của giáo sư Vũ Tá Cúc do chưa có labô riêng nên  ở cùng trong labô của Bộ môn Dược lý.

Khi biệt phái sang giảng dạy ở trường Đại học Y - Dược Hà Nội, DS. Long đã phối hợp với DS. Đỗ Tất Lợi, Chủ nhiệm Bộ môn Dược liệu- Trường Đại  học Dược nghiên cứu về cây Chút chít và tác dụng tẩy sán của cây này, được quốc doanh dược phẩm cho sản xuất lưu hành viên Chút chít.

Ngày 10/09/1957 trường Quân y sĩ đổi thành trường Sĩ quan Quân y, đóng tại Hà Đông và bắt đầu giảng dạy khóa 6 với các phòng thí nghiệm do trường Quân y trung cấp của Trung Quốc trang bị tương đối đầy đủ.

Do được bồi dưỡng các kỹ thuật của bộ môn Dược lý trường Đại học Y - Dược Hà Nội nên việc giảng dạy cả lý thuyết và thực hành tại Bộ môn  sớm có nề nếp.

Năm 1958 giáo sư Kovchou (Liên Xô) chuyên gia của Bộ môn Dược lý trường Đại học Y - Dược đã nhiều lần vào trường Quân y để giúp đỡ xây dựng các la bô dược lý.

Tháng 10/1958 trong hội nghị khoa học về nghiên cứu đầu tiên của Tổng hội Y học, DS.Long đã báo cáo đề tài "Lá vông" và đề tài nghiên cứu Chu sa. Hai đề tài được chọn đi báo cáo tuyên truyền nghiên cứu khoa học của Tổng hội Y học ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Trưởng đoàn lúc đó là giáo sư Hồ Đắc Di và có nhiều bộ môn tham gia báo cáo, trong đó có giáo sư Đặng Văn Ngữ.

Năm 1959, trường bắt đầu giảng dạy cho lớp chuyên tu Y A  và các năm sau là các lớp chuyên tu Y B, Y C…

Năm 1962, Bộ môn Dược lý bồi dưỡng luận án tốt nghiệp cho đồng chí Nguyễn Xuân Phách. Cùng chấm thi có giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn, chủ nhiệm Bộ môn Dược lý trường Đại học Y Hà Nội.

Cũng năm 1962, Giáo sư Votava vào thăm Bộ môn và tặng tài liệu nghiên cứu khoa học của Tiệp Khắc.

Năm 1963, giáo sư Brekhman trong đoàn chuyên gia Liên Xô - Viện Dược liệu- tới thăm và giới thiệu phương pháp nghiên cứu tác dụng tăng lực của thuốc bằng phương pháp chuột bơi.

Năm 1964, Bộ môn nghiên cứu đề tài Đinh lăng, và năm 1965 được báo cáo ở Bộ Y tế và được triển lãm trong triển lãm các cây thuốc tại Hội nghị các Bí thư tỉnh ủy ở trung ương.

Năm 1965, Bộ môn được bổ sung bác sỹ Lê Thị Thủy ở trường Đại học Y nhập ngũ về thi tốt nghiệp ở Bộ môn. Cùng chấm thi có giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn.

Năm 1966, trường Sỹ quan Quân y đổi tên thành trường Đại học Quân y và giảng dạy cho các lớp đại học về dược lý (cả hệ Y và hệ Dược). Lớp đại học khóa 1 (61) đã tham gia nghiên cứu tác dụng tăng lực của Đinh lăng.

Từ năm 1969 đến năm 1972, DS. Ngô Ứng Long đi  thực tập sinh ở Ba Lan (tại Bộ môn Dược lý - Đại học Y Vacsava).

Năm 1970, Bộ môn được bổ sung BS.Nguyễn Bích Luyện và BS. Nguyễn Thục Quyên.

Năm 1972 Bộ môn được bổ sung thêm Dược sỹ Trần Tý Yên, tốt nghiệp hệ Dược (91).

Năm 1973 được cử về Bộ môn BS. Vũ Văn Khang, tốt nghiệp khóa Y1 (61) của trường.

Năm 1973 Bộ môn có 07 cán bộ (2 dược sỹ  và 5 bác sỹ).

Năm 1974 Bộ môn dược bổ sung 2 giáo viên: DS. Nguyễn Cường và BS. Hoàng Khải Toàn.

Năm 1975, Bộ môn đã  thông qua chương trình đào tạo Dược lý (theo trường quân Y Kirov) gồm  60 tiết lý thuyết và 60 tiết thực hành.

Năm 1975, Bộ môn nhận BS. Vĩnh Bảo về làm giáo viên.

Năm 1979, Bộ môn nhận BS.Nguyễn Khắc Viện từ đại học Dược Hà Nội vào làm giáo viên, năm 1991 là PTS.

Năm 1980, Bộ môn đón PTS. Đào Văn Phan từ Đại học y Hà Nội vào làm giáo viên, năm 1985 chuyển ngành .

Năm 1986, Bộ môn được bổ sung BS. Vũ Mạnh Hùng từ đại học Y- Dược Hungary về. Năm 1997 là PTS. Năm 2007 là PGS.

Năm 1989, Bộ môn được bổ sung BS.Vũ Hà,khóa 18 HVQY. Năm 2001 là TS.

Năm 1994, Bộ môn nhận BS. Nguyễn Thái Biềng,  khóa 18- HVQY, sau khi học  chuyên khoa I nội chung. Năm 2001 là Thạc sỹ.

Năm 2001, Bộ môn nhận BS. Nguyễn Văn Long khoá 29 - HVQY.Năm 2004 là Thạc sỹ. Năm 2009 là giáo viên . Hiện nay đang làm NCS.

Năm 2005, BS.Nguyễn Hoàng Ngân chuyên khoa I truyền nhiễm được điều về Bộ môn nhận công tác. Năm 2009 là giáo viên thực hành.

Năm 2008, nhận Thạc sỹ Bùi Thị Bích Vân sau khi tốt nghiệp cao học (2004) tại Bộ môn. Năm 2009 là giáo viên thực hành.

Năm 2009, Bộ môn nhận BS.Lê Thị Hồng Hạnh khoá 36- HVQY.

Các thế hệ lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ:

- GS.Ngô Ứng Long , Chủ nhiệm Bộ môn từ 1957 đến 1988.

- PTS.Trần Tý Yên , phó Chủ nhiệm Bộ môn từ 1982  đến 1986.

- BS.CKI. Vũ Văn Khang,  Phụ trách Chủ nhiệm Bộ môn từ 1988  đến 1990

- BS.CKII.  Nguyễn Thị Bích Luyện, phó chủ nhiệm Bộ môn từ 1991  đến 1998. Phụ trách chủ nhiệm từ 1998 đến 2006.

- TS. Vũ Hà phụ trách chủ nhiệm từ tháng 1 đến tháng 2-2007.

- TS.Vũ Mạnh Hùng , phó chủ nhiệm Bộ môn từ 1998 đến 10-2007, Chủ nhiệm Bộ môn từ 11-2007 đến nay.

- ThS.Nguyễn Thái Biềng, phó chủ nhiệm Bộ môn từ 12-2007 đến nay.

Hiện nay Bộ môn có 11 cán bộ, nhân viên ( có 1 PGS.TS,  1 TS, 2 Thạc sỹ, 3 CKI,  1BS, 5 nhân viên).

3. Các chuyên ngành đào tạo, bậc học:

- Đại học Y - Dược môn học Dược lý.

- Chuyên khoa I, II Y - Dược, cao học, nghiên cứu sinh,  môn Dược lý lâm sàng.

4. Danh sách các môn giảng dạy:

 - Dược lý học (Đại Học).

- Dược lý học lâm sàng (Sau Đại học).

5. Thành tích

Đào tạo:

 - Từ năm 1959, Bộ môn đã bắt đầu giảng dạy cho các lớp đào tạo bác sĩ dài hạn và chuyên tu.

- Từ năm 1983, giảng dạy cho các lớp sau đại học (chuyên khoa I,II cao học  và nghiên cứu sinh).

- Năm 1995, giảng dạy môn học  Dược lý lâm sàng cho các khóa chuyên khoa I, II cả chuyên ngành  Y và Dược , cao học và nghiên cứu sinh, Bác sĩ nội trú.

Nghiên cứu khoa học:

- Từ năm 1957 - 1963, Bộ môn đã hợp tác nghiên cứu khoa học với Trung quốc, Pháp, Tiệp Khắc, Liên Xô . Từ 1964, Bộ môn đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học tác dụng của các cây thuốc có tác dụng bổ, thuốc chống viêm, kháng Histamin,đặc biệt tập trung nghiên cứu toàn diện cây Đinh lăng .

- Từ 1984, Bộ môn chủ trì  đề tài cấp Nhà nước tác dụng của cây Đinh lăng, nghiệm thu được đánh giá xuất sắc. Sản phẩm đã được các la bô chuyên ngành của Liên Xô thẩm định và được đánh giá tốt.

Cho đến nay, Bộ môn đã tham gia và chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở về an toàn và hiệu lực của các bài thuốc, các thuốc đặc biệt là chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên , từ dược liệu .

Khen thưởng:

Bộ môn đã được tặng thưởng một huân chương Chiến công hạng Ba (1986), một Huy chương vàng về "Viên bổ Đinh lăng", tại hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật toàn quốc, Giảng võ - Hà nội, năm 1985.

Được Học viện tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng (3 lần) và nhiều bằng khen, giấy khen (15lần) về thành tích giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị.

 6. Liên hệ:

- Bộ môn Dược Lý - Học viện Quân y - Hà Đông - Hà Nội.

7. Một số hình ảnh hoạt động:

Một giờ giảng thực hành tại Bộ môn Dược lý.

Các giảng viên, kỹ thuật viên đang hướng dẫn thí nghiệm nghiên cứu khoa học tại Bộ môn.

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/