Bộ môn Sinh lý bệnh

10h6 | 08/08/2014

1. Ban chủ nhiệm:

- Chủ nhiệm Bộ môn: Thượng tá Cấn Văn Mão.

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn: .Thiếu tá Nguyễn Thành Chung

2. Lịch sử thành lập:

Ngày thành lập: 15/03/1958.

Lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ:

- Đại tá, GS. BS. Nguyễn Hữu Mô, Chủ nhiệm Bộ môn (1958 – 1984).

- Đại tá, GS. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Chủ nhiệm Bộ môn (1988 – 2006).

- Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Thị Tỵ, Phó Chủ nhiệm Bộ môn (1988 – 2008).

- Thượng tá, TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Chủ nhiệm Bộ môn (2007 – nay).

- Trung tá, TS. Vũ Xuân Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Bộ môn (2008 – nay).

Quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ Bộ môn đã có 2 Giáo sư, 2 phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ. Đại tá GS. Nguyễn Hữu Mô được phong tặng Nhà giáo ưu tú, Đại tá GS.TS. Nguyễn Văn Nguyên được phong Nhà giáo Nhân Dân, Đại tá PGS.TS. Nguyễn Thị Tỵ được phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Hiện nay, Bộ môn có 13 đồng chí gồm 3 Tiến sỹ, 1 Thạc sỹ, 2 Bác sỹ, 6 kỹ thuật viên, 1 công vụ.

3. Danh sách các môn giảng dạy:

- Sinh lý Bệnh.

4. Thành tích, hoạt động:

Đào tạo:

Bộ môn Sinh lý bệnh giảng dạy đại học từ năm 1959, bác sỹ chính qui từ 1966, chuyên khoa 1 từ 1973, chuyên khoa 2 từ 1976 và nghiên cứu sinh từ 1979, cao học từ năm 1991. Bộ môn đã giảng dạy cho hàng trăm lớp đại học, sau đại học các chuyên ngành khác nhau từ cấp đào tạo đại học đến tiến sĩ. Đã hướng dẫn thành công 15 luận án tiến sĩ, 14 luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý bệnh cho trong và ngoài quân đội. Đang hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh và 3 cao học. Đã biên soạn và tái bản nhiều lần sách và tài liệu tham khảo sinh lý bệnh như: các chuyên đề sinh lý bệnh, bài giảng sinh lý bệnh, sinh lý bệnh đại cương tập I, II, III, thực tập sinh lý bệnh.

Nghiên cứu khoa học:

Bộ môn đã chủ trì 09 đề tài cấp nhà nước và nhánh cấp nhà nước, 8 đề tài cấp bộ và tương đương, 10 đề tài cấp cơ sở, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, chương trình cấp nhà nước và cấp bộ khác. Có 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp bộ và cấp học viện được áp dụng. Hướng dẫn nhiều đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, có 8 đề tài được giải cấp Bộ (VIFOTEC và Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường Y-Dược Toàn quốc), gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải khuyến khích; nhiều đề tài được giải cấp Học viện. Cán bộ trẻ bộ môn đã có 12 kỹ thuật tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ khu vực Hà Nội, có 4 kỹ thuật  đạt các giải (2 nhất, 1 nhì, 1 khuyến khích) cấp Quốc gia. Đăng trên 100 công trình trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước. Có 14 công trình đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín.

Khen thưởng:

Bộ môn nhiều lần đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Bằng khen và nhiều giấy khen. Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Cá nhân: 01 Nhà giáo nhân dân, 02 Nhà giáo ưu tú, nhiều Huy chương vì Sự nghiệp Giáo dục.

5. Liên hệ:

- Bộ môn Sinh lý bệnh - Học viện Quân y  -  Hà Đông -  Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục