Bộ môn - Khoa Sinh hóa

15h42 | 08/08/2014

1. Ban Chủ nhiệm:

- Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa: Đại tá, PGS.TS. Phạm Văn Trân

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa: PGS.TS. Huỳnh Quang Thuận

2. Lịch sử thành lập

- Thành lập Bộ môn: 15 - 9 - 1956.

- Thành lập Khoa: 19 - 5 - 1959.

- Năm 1959 Ban Hóa sinh lâm sàng thuộc Khoa Hóa nghiệm được thành lập.

- Năm 1961 Ban Hóa sinh lâm sàng sáp nhập vào Khoa Hóa sinh cơ sở của Trường Sĩ quan Quân y.

- Tháng 6 năm 1962 tách thành Ban hóa sinh lâm sàng, Viện Quân y 103.

- Từ tháng 7 năm 1966 Khoa Hóa sinh lâm sàng sáp nhập vào Khoa Hóa nghiệm, Viện Quân y 103.

- Đến tháng 9 năm 1970 lại tách thành Khoa Hóa sinh lâm sàng.

- Ngày 31- 7- 1991 hợp nhất giữa Bộ môn Hóa sinh HVQY và Khoa Hóa sinh Bệnh viện 103 thành Bộ môn - Khoa Hóa sinh.

3. Các chuyên ngành đào tạo, bậc học:

Bộ môn Khoa đào tạo chuyên ngành hóa sinh cho các bậc học sau:

- Sau Đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, BSCK I, BSCK II)

- Bác sĩ đa khoa.

- Cao đẳng (Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Xét nghiệm).

- Trung cấp và sơ cấp (chuyên khoa sơ bộ).

4. Danh sách các môn giảng dạy:

- Hóa sinh cơ sở.

- Hóa sinh mô, cơ quan, tổ chức.

- Hóa sinh lâm sàng.

5. Thành tích của đơn vị:

Đào tạo:

- Giảng dạy 42 khóa đại học chính quy.

- 05 khóa BSCK I.

- 04 khóa BSCK II (có 11 học viên đã tốt nghiệp).

- 08 khóa Cao học (có 29 học viên đã tốt nghiệp).

- Hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh.

- Nhiều khóa Bác sỹ chuyên tu, Bác sỹ cơ sở, Cử nhân điều dưỡng, Dài hạn dân y.

- Tham gia giảng dạy cho nhiều lớp BSCKI, BSCK II, Cao học và NCS các ngành liên quan.

Nghiên cứu khoa học:

Tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc Phòng như:

- Nghiên cứu nhiều hằng số sinh hóa của người Việt Nam.

- Ghép thận trên người ở Việt Nam.

- Ghép gan trên động vật thực nghiệm.

- Nghiên cứu về tế bào gốc phục vụ cho y học

Điều trị:

- Làm được tất cả các xét nghiệm sinh hóa thông thường và hầu hết các xét nghiệm hóa sinh chuyên sâu về cơ chất, enzym, khí máu, cân bằng acid base, điện giải ở máu, nước tiểu, dịch não tuỷ và các dịch bệnh phẩm khác.

Khen thưởng:

- Được tặng danh hiệu Bộ môn quyết thắng, nhiều Bằng khen và Giấy khen.

6. Liên hệ:

- Bộ môn Sinh hoá - Bệnh viện 103 - Học viện Quân y - Hà Đông - Hà Nội.

7. Một số hình ảnh hoạt động:


Xét nghiệm sinh hóa tại Bộ môn.

Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.


 

Tin cùng chuyên mục