Bộ môn - Khoa Da liễu

8h3 | 13/08/2014

1. Chỉ huy Bộ môn - Khoa

- Chủ nhiệm Bộ môn: PGS. TS. Trần Đăng Quyết

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn: ThS.Vũ Văn Tiến

2. Lịch sử thành lập

- Khoa Da liễu thành lập ngày 28/11/1958

- Bộ môn Da liễu thành lập năm 1975

3. Chức năng nhiệm vụ

-Giảng dạy môn Da liễu cho bác sỹ đa khoa, đào tạo bác sỹ chuyên khoa I, II Da liễu, Cao học Da liễu. Giảng dạy môn học Da liễu cho các lớp sau đại học chuyên ngành khác.

-Điều trị nội trú, ngoại trú bệnh nhân Da liễu.

-Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc khám chữa bệnh, phòng bệnh Da liễu.

-Chỉ đạo tuyến, giúp tuyến trước điều trị, dự phòng bệnh Da liễu.

4. Các chuyên ngành đào tạo, bậc học

- Đào tạo bác sỹ đa khoa Quân y, dân y, hệ dài hạn, hệ bác sỹ cơ sở Quân y.

- Đào tạo bác sỹ CKI, CKII chuyên ngành Da liễu, Cao học Da liễu.

- Tham gia đào tạo CKI, CKII, Cao học, Tiến sỹ các chuyên ngành khác.

- Tham gia đào tạo cử nhân điều dưỡng.

5. Danh sách các môn giảng dạy: Bệnh học Da liễu.

6. Thành tích: Tính đến tháng 4/2015

- Về đào tạo: đã giảng dạy cho 138 lớp dài hạn, BSCS, cử nhân điều dưỡng, 42 lớp bác sỹ CKSB, CKI, CKII, 64 lớp cao học (trong đó có 12 lớp cao học chuyên ngành Da liễu), 30 NCS các chuyên ngành khác nhau.

- Về điều trị: hàng năm điều trị nội trú từ 600-700 BN trong đó 2/3 là Quân đang tại ngũ, tỷ lệ sử dụng giường đạt 130-170%. Phòng khám hàng năm khám và điều trị ngoại trú 11000-13000 lượt BN. Khoa có 1 Labo XN Nấm, 1 phòng tiểu thủ thuật sử dụng máy Laser CO2, 1 phòng Laser thẩm mỹ và chăm sóc da.

- Về NCKH: Đã chủ trì và tham gia 10 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở. 

- Đã viết và xuất bản 5 cuốn sách giành cho đào tạo Đại học, sau Đại học và sách tham khảo chuyên đề.

Tin cùng chuyên mục