Bộ môn - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình

14h8 | 13/08/2014

1. Chỉ huy Bộ môn - Khoa

-  Chủ nhiệm Bộ môn Đại tá Phạm Đăng Ninh