Bộ môn - Khoa Gây mê

14h8 | 13/08/2014

1. Ban Chủ nhiệm:

- Chủ nhiệm Bộ môn: Đại tá Hoàng Văn Chương.

- Phó chủ nhiệm Bộ môn: Trung tá Nguyễn Trung Kiên.

2. Lịch sử thành lập:

- Khoa  Gây mê được thành lập ngày 09/10/1960.

- Bộ môn Gây mê được thành lập ngày 20/03/1985.

3. Các chuyên ngành đào tạo, bậc học:

- Đại học.

- Chuyên khoa định hướng gây mê hồi sức.

- Chuyên khoa I gây mê hồi sức.

- Chuyên khoa II gây mê hồi sức.

- Thạc sĩ gây mê hồi sức.

4. Danh sách các môn giảng dạy:

- Vô cảm.

5. Thành tích:

- Huân chương chiến công hạng nhất, ba.

- Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba.

6. Liên hệ:

- Bộ môn Gây mê  - Học viện Quân y - Hà Đông - Hà Nội.

7. Một số hình ảnh hoạt động:


Một giờ lên lớp lý thuyết tại Bộ môn.

Một giờ lên lớp thực hành tại nhà mổ.

Hướng dẫn kỹ thuật châm tê trong vô cảm.

Giáo viên của Bộ môn bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Bộ môn tham gia ca ghép Thận đầu tiên trên người.

Bộ môn tham gia ca ghép Gan đầu tiên trên người.

Bộ môn tham gia ca ghép Tim đầu tiên trên người.

 

Tin cùng chuyên mục