Kết quả công tác Đào tạo Đại học qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện Quân y

7h16 | 05/03/2009

Gắn liền với các giai đoạn lịch sử hào hùng của cách mạng Việt nam, Học viện Quân y (tiền thân là trường Quân y sĩ Việt Nam) được thành lập từ năm 1949, đến nay đã có 60 năm xây dựng và trưởng thành. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, với ý chí quật cường của dân tộc, bằng bản lĩnh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt nam; bằng trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ khoa học-nhà giáo tâm huyết đã đưa nhà trường từng bước phát triển không ngừng, từ trường Quân y sĩ trở thành trường Sĩ quan Quân y-Viện nghiên cứu Y học Quân sự, Đại học Quân y và Học viện Quân y ngày nay. 

     60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quân y đã trở thành một Trung tâm lớn về Đào tạo - Nghiên cứu y-dược học có uy tín của Quân đội và cả nước. Đã đóng góp không nhỏ vào thành quả của Cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc đổi mới đất nước; đào tạo được một đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, cán bộ y tế đáp ứng nhiệm vụ của Quân đội và góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đào tạo nguồn lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

     Từ năm 1949 đến nay, Học viện đã đào tạo được gần 14.000  bác sĩ, gần 800 dược sĩ đại học, trên 6000 cán bộ nhân viên y tế phục vụ cho các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc.

Quán triệt các quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, Học viện đang từng bước xây dựng chính qui, hiện đại, hoà nhập cùng hệ thống giáo dục đào tạo Quốc gia, công tác đào tạo được khẳng định và có những bước tiến vượt bậc. Qui mô đào tạo mở rộng, đa dạng hoá loại hình đào tạo, có nhiều bậc học: trung- sơ học, cao đẳng, đại học, sau đại học. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý giáo dục đào tạo đi vào qui chế hoá, chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn: cụ thể hoá mục tiêu-yêu cầu đào tạo, tiêu chuẩn hoá phẩm chất-năng lực của từng đối tượng đào tạo, đảm bảo mặt bằng kiến thức chung của ngành y, có tính cơ bản, hệ thống, khoa học, mang đặc thù quân đội và tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo từng bước được đầu tư hiện đại. Phương pháp giảng dạy cũng được tiêu chuẩn hoá, luôn được cải tiến và áp dụng có chọn lọc phương pháp giảng dạy mới. Đội ngũ giáo viên, cán bộ khoa học đã thực sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, có nhiều cán bộ khoa học là chuyên viên đầu ngành của cả nước, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm trên 85% tổng số giảng viên của Học viện.

      Nhiệm vụ đào tạo của Học viện trong thời kỳ mới hội nhập có nhiều thử thách lớn, đòi hỏi mỗi bộ môn-khoa, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIX  và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ đào tạo.

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/