Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Văn Dũng; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 8h7 | 20/02/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa hình và biểu hiện của gen ISG20 ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có HBsAg (+)

 

Chuyên ngành:       Nội khoa

 

Mã số:                    9720107

 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Phạm Văn Dũng

 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     PGS.TS. Nguyễn Quang Duật

 

                                                   PGS.TS. Hoàng Văn Tổng

 

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam tìm hiểu về tính đa hình gen ISG20 và nồng độ protein ISG20 huyết tương ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có HBsAg (+). Kết quả nghiên cứu chỉ ra nồng độ protein ISG20 huyết tương giảm ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan so với nhóm xơ gan và người khỏe mạnh. Kiểu gen rs4566136TC và alen T; kiểu gen rs4491485AG và alen A; rs11073795GG và alen G chiếm ưu thế ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan so với kiểu gen và alen khác. Alen rs4566136C và kiểu gen có chứa alen C; Alen rs4491485G và kiểu gen có chứa alen G; Alen rs11073795A và kiểu gen có chứa alen A; Kiểu haplotype CGA; CGG có liên quan đến giảm nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Điểm đa hình rs4491485 và nồng độ protein ISG20 huyết tương có liên quan với triệu chứng đau hạ sườn phải, vàng da và hoạt độ AST ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. Kết quả nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn vai trò của gen ISG20 đối với bệnh ung thư biểu mô tế bào gan liên quan đến nhiễm HBV.

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nghiên cứu sinh

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Duật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Văn Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: "Study on polymorphism and expression of ISG20 gene in hepatocellular carcinoma patients with HBsAg (+) "

Speciality:    Internal Medicine

Code:           9720107

Full name:    Pham Van Dung

Full name of supervisors:   Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Duat

                                          Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Tong

Educational institution:      Military Medical University

Summary of the new main scientific contribution of the thesis

This is the first study in Vietnam to research the ISG20 gene polymorphism and plasma ISG20 protein levels in HCC patients with HBsAg (+). The result showed that plasma ISG20 protein levels decreased significantly in HCC patients compared to patients with cirrhosis and healthy individuals. The rs4566136TC genotype and the T allele; the rs4491485AG genotype and A allele; the rs11073795GG genotype and the G allele were dominant in HCC patients compared to other genotypes and alleles. The rs4566136C allele and the genotypes containing the C allele; the rs4491485G allele and the genotypes containing the G allele; the rs11073795A allele and the genotypes containing the A allele; the CGA and CGG haplotypes were associated with a reduced risk of HCC. The rs4491485 genotypes and plasma ISG20 protein levels were associated with right upper quadrant pain, jaundice and AST activity in HCC. The results help better understand the role of the ISG20 gene in HBV-related HCC.

 

Name of supervisor

(Name and signature

Name of supervisor

(Name and signature)

Name of graduate student

(Name and signature)

 

 

 

 

 

A/Prof.Dr. Nguyen Quang Duat

 

 

 

 

 

A/Prof.Dr. Hoang Van Tong

 

 

 

 

 

Pham Van Dung

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/