Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Vĩ Nhị Hà; chuyên ngành: Khoa học y sinh

Cập nhật: 8h5 | 24/02/2023

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mối liên hệ về kiểu gen giữa các chủng Acinetobacter baumannii kháng carbapenem bằng kỹ thuật G­­­iải trình tự toàn bộ hệ gen”

Chuyên ngành: KHOA HỌC Y SINH

Mã số: 9720101

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Vũ Nhị Hà

 

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:     PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

 

                                                   TS. Trần Huy Hoàng

 

Cơ sở đào tạo:                            Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

 

1. Là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam áp dụng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ hệ gen đi sâu phân tích đặc điểm hệ gen vi khuẩn A. baumannii kháng carbapenem tại Việt Nam bằng con đường sinh tổng hợp enzyme carbapenemase từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng.

2. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy mối liên hệ về kiểu gen, kiểu sequence type giữa các chủng A. baumannii kháng carbapenem trong nghiên cứu này với các chủng A. baumannii kháng carbapenem trên thế giới, qua đó cung cấp các thông tin hữu ích về nguồn gốc và sự lây lan của các chủng A. baumannii kháng carbapenem tại các địa điểm nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn để giảm nguy cơ lây truyền vi khuẩn kháng thuốc ra cộng đồng.

3. Nghiên cứu đầu tiên xác định mối liên quan giữa nồng độ MIC với các yếu tố di truyền di động mang gen mã hóa carbapenemase của A. baumannii kháng carbapenem.

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Huy Hoàng

 

Nghiên cứu sinh

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Vũ Nhị Hà

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

 

Thesis title: “Research on the genotypic relationship between strains of Acinetobacter baumannii carbapenem resistance by ­­­Whole Genome Sequencing.

Specialization: BIOLOGICAL SCIENCE

Code: 9720101

 

Full name of PhD student:         Vu Nhi Ha

 

Full name of the instructor:        Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thai Son

 

                                                   Dr. Tran Huy Hoang

 

Training facility:                        Military Medical Academy

 

Summary of new contributions of the thesis

 

1 . This is the first systematic study in Vietnam applying the whole genome sequencing technique to analyze the characteristics of carbapenem-resistant A. baumannii bacteria in Vietnam by biosynthesis of carbapenemase enzyme from patient samples. clinical.

2. Initial research results show the relationship of genotype, sequence type between carbapenem-resistant A. baumannii strains in this study and carbapenem-resistant A. baumannii strains in the world, thereby providing information. useful on the origin and spread of carbapenem-resistant strains of A. baumannii at study sites, as a basis for recommending infection control measures to reduce the risk of community transmission of drug-resistant bacteria.

3. The first study to determine the relationship between MIC concentration and mobile genetic factors carrying carbapenemase-encoding genes of carbapenem- resistant A. baumannii

 

Supervisor

 

(Sign and write full name)

 

Supervisor

 (Sign and write full name)

 

Postgraduate

 

(Sign and write full name)

 

 

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thai Son

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tran Huy Hoang

 

 

 

 

 

 

 

Vu Nhi Ha

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/