Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Quang Thuyên; chuyên ngành: Dịch tễ học

Cập nhật: 8h13 | 24/02/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu tỷ lệ mới mắc và một số yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa ở người từ 40-64 tuổi tại tỉnh Hà Nam

 

Chuyên ngành:   Dịch tễ học  

 

Mã số:    9720117

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Trần Quang Thuyên

 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

 

1.  PGS.TS. Trần Quang Bình

                               2.  PGS.TS. Đinh Hồng Dương

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án):

Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp cơ sở dữ liệu về tỷ lệ mới mắc HCCH  chung ở người 40-64 tuổi tại tỉnh Hà Nam và phân chia theo tuổi, giới, trình trạng mắc các thành phần và các yếu tố về lối sống, kinh tế- xã hội, và tiền sử gia đình mắc đái tháo đường. Nghiên cứu này tìm thấy 4 yếu tố nguy cơ của HCCH là tăng độ tuổi, nữ giới, tăng vòng eo và tăng huyết áp tâm thu. Nghiên cứu này đã xây dụng được toán đồ (nomogram) dự báo nguy cơ mắc HCCH ở độ tuổi 40-64 sau 5 năm. Nghiên cứu đã đưa ra tỷ lệ kiểu gen và của các đa hình rs1501299 gen ADIPOQ, rs1801133 gen MTHFR và rs1260326 gen GCKR, và sự ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành HCCH ở người 40-64 tuổi tại Hà Nam.

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Quang Bình      PGS.TS. Đinh Hồng Dương

 

Nghiên cứu sinh

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thuyên

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

 

Name of thesis: "Study on the incidence and risk factors for metabolic syndrome among adults, aged 40 - 64 years in Hanam province”.

Speciality: Epidemiology

Code: : 9 72 01 17

 

Full name:      

 

 

Full name of supervisor: 

 

1.            Assoc. Prof. Tran Quang Binh

2.            Assoc. Prof. Dinh Hong Duong

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

 

The study showed the incidence of metabolic syndrome in adult, aged 40-64 in Ha Nam province and divided by age, sex, components of metabolic syndrome, lifestyle factors, socioeconomic status, and family history of diabetes. This study found four risk factors for metabolic syndrome, including advance age, female sex, increased waist circumference, and increased systolic blood pressure. In our study, the nomogram was constructed for the prediction of metabolic syndrome in adults, aged 40-64 after 5 years follow-up. The study also found the genotype of polymorphisms rs1501299, rs1801133 and rs1260326 and their influence on developing of metabolic syndrome in adults, aged 40-64 in Hanam.

 

 

Name of superviosor

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Tran Quang Binh      PGS.TS. Dinh Hong Duong

 

Name of graduate student

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

Tran Quang Thuyen

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/