Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Quang Hùng; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 17h53 | 06/03/2023

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 

 

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống cổ kiểu giọt lệ

 

Chuyên ngành: Ngoại khoa

 

Mã số9720104

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Ngô Quang Hùng  

 

Họ và tên Người hướng dẫn: 

 

1.  PGS. TS. Vũ Văn Hoè

 

                               2.  PGS. TS. Hà Kim Trung

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu cho thấy Gãy cột sống cổ kiểu giọt lệ là một tổn thương rất nặng nề trong thực hành lâm sàng với tỉ lệ tàn tật do tổn thương tuỷ rất cao.

Phẫu thuật lối trước nên được cân nhắc trong đa số các trường hợp, với kết quả thu được cho thấy khả năng nắn chỉnh tổt cũng như tỉ lệ liền xương cao.

Với những trường hợp có tổn thương tuỷ hoàn toàn, chỉ định phẫu thuật cần cân nhắc. Chú ý đến độ tuổi, bệnh lý nền và tổn thương phối hợp của người bệnh. Đề phòng nguy cơ biến cố, biến chứng.

 

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Vũ Văn Hoè

 

Cán bộ hướng dẫn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Hà Kim Trung

 

Nghiên cứu sinh

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Hùng

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

 

Name of thesis: Research on clinical characteristics, diagnostic imaging and surgical results of cervical teardrop fracture

 

Speciality: Surgery

 

Code: 9720104

 

Full name: Ngo Quang Hung

 

Full name of supervisor: 

 

1.  Assoc. Prof. Dr. Vu Van Hoe

 

                               2.  Assoc. Prof. Dr. Ha Kim Trung

Educationnal foundation: Military Medical University

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

The study described that Cervical Teardrop fracture is a very serious injury in clinical practice with a very high rate of disability due to spinal cord injury.

Anterior surgery should be considered in most cases, with results showing a high degree of correction as well as a high healing rate.

In cases of complete spinal cord injury, surgical indications should be considered. Pay attention to the patient's age, underlying disease, and comorbidities. Avoid the risk of accidents and complications.

 

 

 

Name of supervisor

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/Prof.Dr. Vu Van Hoe

 

Name of supervisor

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/Prof.Dr.Ha Kim Trung

 

Name of graduate student

 

(Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngo Quang Hung

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/