Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Lê Tất Thắng; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 18h3 | 06/03/2023

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

 Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm tổn thương, kết quả điều trị gãy kín vùng mấu chuyển xương đùi bằng kết hợp xương nẹp khoá”.

Chuyên ngành: Ngoại khoa  

Mã số9 72 01 04    

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Tất Thắng  

Họ và tên người hướng dẫn: 

 1. PGS.TS Phạm Đăng Ninh

                                2. PGS.TS Đặng Hoàng Anh

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y/Bộ Quốc phòng

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

 

Nghiên cứu 101 trường hợp gãy xương VMCXĐ, NCS  đã đưa ra nhận xét về đặc điểm gãy xương vùng này trên phim chụp XQ gồm có đủ 3 loại A1, A2, A3 theo phân loại của AO. So với phân loại dựa trên phim chụp CLVT tỷ lệ giữa 3 loại gãy có sự thay đổi rõ: loại A1 giảm xuống còn 17 trường hợp (16,83%), loại A2 tăng lên 71 trường hợp (70,29%) và loại A3 tăng 1 là 13 trường hợp (12,87%). Kết quả này cho thấy phân loại dựa trên XQ chỉ phù hợp với phân loại theo CLVT ở 58/101 trường hợp, đạt tỷ lệ 57,42%, tỷ lệ không chính xác gặp nhiều ở nhóm A1 và A2. Như vậy để phân loại chính xác làm cơ sở để xây dựng kế hoạch điều trị và chọn phương pháp phù hợp cần chụp CLVT. Ngoài ra kết quả điều trị 61 BN gãy VMCXĐ bằng phẫu thuật KHX nẹp khóa cùng là một tham khảo tốt cho các Phẫu thuật viên CTCH về chỉ định mổ và kỹ thuật kết xương ...  

 

Ngày 6 tháng 3 năm 2023

 

                                             Cán bộ hướng dẫn                                   Nghiên cứu sinh

 

        

 

 

 

 

PGS.TS Phạm Đăng Ninh          PGS.TS Đặng Hoàng Anh       Lê Tất Thắng

 

 THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

             Name of thesis: Study on the characteristics of lesions, the results of treatment of closed trochanteric fractures with osteosynthesis by locking plate”.

             Specialization: Surgery

             Code: 9 72 01 04

             Full name of Ph.D student: Le Tat Thang

             Full name of supervisor: 

             1. Assoc. Prof. PhD. Pham Dang Ninh

             2. Assoc. Prof. PhD. Dang Hoang Anh

             Training institution: Vietnam Military Medical University

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The new contribution of the thesis is that through the study of 101 trochanteric fractures, the characteristics of fractures in this region have all 3 types A1, A2, A3 according to the classification of AO. Compared with the classification based on CT scan, the ratio between the 3 types has clearly changed: type A1 decreased to 17 cases (16.83%), type A2 increased to 71 cases (70.29%) and type A2 increased to 71 cases (70.29%) A3 is 13 cases (12.87%). Classification based on X-ray images is only suitable for CT classification in 58/101 cases, accounting for 57.42%. Also show some fracture morphological features based on radiology and CT as the basis for giving treatment directions. This result is a recommendation that in order to develop an accurate treatment plan, it is necessary to classify trochanteric fractures  based on CT scan.

In addition, the results of the treatment of 61 patients of closed trochanteric fractures with osteosynthesis by locking plate are a good reference for the surgeons of the Orthpeadics trauma.

 

                           Supervisor                                                          Ph.D student

 

 

 

 

 

 

Assoc.Prof. PhD. Pham Dang Ninh       Assoc. Prof. PhD. Dang Hoang  Anh       Le Tat Thang

       

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/