Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Vũ Ngọc Thắng; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 7h5 | 16/03/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm mạch máu và đánh giá kết quả kỹ thuật khâu nối mạch máu trong ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Quân y 103”.

Ngành: Ngoại khoa                             Mã số: 9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Ngọc Thắng

Họ và tên người hướng dẫn:

                   1. PGS.TS. Lê Anh Tuấn

                   2. PGS.TS. Phạm Quang Vinh

      Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp, điểm mới mới của luận án:

-     Là công trình đầu tiên nghiên cứu đặc điểm mạch máu vùng chậu của người nhận thận ảnh hưởng đến lựa chọn các kỹ thuật khâu nối mạch máu trong ghép thận từ người cho sống.

-     Từ kết quả của luận án:

      + Đã đưa ra các phương pháp xử trí, áp dụng kỹ thuật khâu nối mạch máu khi có bất thường động mạch vùng chậu, khi có nhiều động mạch, tĩnh mạch thận ghép và khi tĩnh mạch thận ghép ngắn.

      + Đánh giá được kết quả kỹ thuật khâu nối mạch máu giữa 2 nhóm khâu nối động mạch thận tận-tận với động mạch chậu trong và động mạch thận tận-bên với động mạch chậu ngoài.

      Do đó có những đóng góp giá trị về mặt kỹ thuật đặc biệt là các vấn đề trong xử trí, lựa chọn kỹ thuật khâu nối mạch máu trong ghép thận từ người cho sống, hạn chế tai biến, biến chứng và nâng cao chất lượng thận ghép.

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

 

 

Cán bộ hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

PGS.TS. Phạm Quang Vinh

Vũ Ngọc ThắngTHE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

      Name of thesis: Research on vascular characteristics and evaluate the results of vascular anastomosis techniques in living donor kidney transplantation at 103 Military Hospital

Specialization: Surgery

Code: 9720104

Full name: Vu Ngoc Thang

Full name of Supervisors:

                    1. Assoc.Prof. PhD. Le Anh Tuan

                    2. Assoc.Prof. PhD. Pham Quang Vinh

       Educational foundation: Military Medical University

      Summary of contributions and new points of the thesis:

- This is the first work to study the characteristics of recipient’s pelvic vessels affecting the selection of vascular anastomosis techniques in living donors kidney transplantation.

- From the results of the thesis:

+ The methods of management and application of vascular anastomosis techniques have been proposed if there is abnormality in the pelvic artery, or there are many arteries and veins in the grafted kidney and if the kidney vein is shortened.

+ Evaluate the results of vascular technique between 2 groups of end-to-end anastomosis of the renal artery with the internal iliac artery and end-to-side anastomosis of the renal artery with the external iliac artery.

      Therefore, there are valuable technical contributions, especially problems in management, selection of vascular anastomosis techniques in kidney transplantation from living donors, limiting complications, and improving quality transplanted kidney.

Name of superviosor

 

 

 

Le Anh Tuan

Name of superviosor

 

 

 

Pham Quang Vinh

Name of graduate student

 

 

 

Vu Ngoc Thang

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/