Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Gia Khánh; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 7h40 | 24/03/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng Sigma

Chuyên ngành:      Ngoại khoa

Mã số:    9720