Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Gia Khánh; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 7h40 | 24/03/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm di ăn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng Sigma

Chuyên ngành:      Ngoại khoa

Mã số:    9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Gia Khánh      

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS. TS Nguyễn Thanh Long (hướng dẫn chính)

                               2.  PGS. TS Nguyễn Văn Khoa (hướng dẫn phụ)

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án: 

-      Luận án đã đưa ra bảng số liệu đánh giá về kĩ thuật và tính an toàn của phẫu thuật nội soi triệt căn điều trị riêng ung thư đại tràng Sigma (gồm 3 kỹ thuật: cắt đại tràng trái nội soi, cắt đoạn đại tràng sigma nội soi, cắt đoạn đại trực tràng nội soi) cùng các chỉ số đánh giá tính triệt căn, tai biến, biến chứng. Các kỹ thuật đảm bảo nạo vét hạch triệt để, tỷ lệ biến chứng chấp nhận được.

-      Luận án đã đưa ra bảng số liệu chính xác về tình trạng di căn hạch và các yếu tố liên quan đến di căn hạch trong ung thư đại tràng Sigma. Nghiên cứu sử dụng xét nghiệm hóa mô miễn dịch xác định di căn hạch đã góp phần làm tăng hiệu quả xác định di căn hạch và độ chính xác giai đoạn bệnh. Đặc điểm di căn hạch và các yếu tố liên quan đến di căn hạch được chỉ ra góp phần giúp phẫu thuật viên có cái nhìn tổng quát và kế hoạch tốt hơn trước mổ cũng như thực hiện nạo vét hạch triệt để hơn trong mổ.

-      Luận án cho biết kết quả sớm và kết quả xa trong phẫu thuật nội soi triệt căn điều trị ung thư đại tràng Sigma. Phẫu thuật đảm an toàn, không có tai biến trong mổ, biến chứng sau mổ thấp, thời gian sống thêm trung bình sau mổ và tỷ lệ sống sau 3 năm khả quan.

                   

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 
 

 

 
 

 


NEW MAIN SCIENTIFC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis title: Research on characteristics of lymph node metastasis and results of radical laparoscopic surgery for Sigmoid colon cancer

Specialization: Surgery

Code:    9720104

Full name of post graduate student: Ngo Gia Khanh

Full name of advisor: 

1.  Assoc. Prof. PhD. Nguyen Thanh Long (main advisor)

                               2.  Assoc. Prof. PhD. Nguyen Van Khoa (sub-advisor)

Educational foundation: Vietnam Military Medical University

Summary of new main scientific contributions of the thesis:

-      The thesis has provided evaluation data sheet of technique and safety of radical laparoscopic surgery for the treatment of Sigmoid colon cancer (including 3 techniques: laparoscopic left colectomy, laparoscopic sigmoid colectomy, laparoscopic partial colectomy) with indicators of radicality, casualty and complication evaluation. The techniques ensure thorough lymph node dissection and acceptable complication.

-      The thesis has provided an accurate data sheet on the status of lymph node metastasis and factors related to lymph node metastasis in Sigmoid colon cancer. The research, using immunohistochemistry test to determine lymph node metastasis, has contributed to increasing the efficiency of determining lymph node metastasis and the accuracy of disease staging. The characteristics of lymph node metastasis and the factors related to lymph node metastasis are shown, contributing to help the surgeon have a better overview and plan before surgery as well as perform more thorough lymph node dissection during surgery.

-      The thesis shows early and distant results in radical laparoscopic surgery for Sigmoid colon cancer. The surgery is safe, there is no intraoperative complication, the rate of postoperative complication is low, the average survival time after surgery and the survival rate after 3 years are positive.

Advisor

(Sign and state full name)

Postgraduate Student

(Sign and state full name)

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/