Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Tiến Khương; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 9h57 | 10/04/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng điều trị ung thư trực tràng.

Chuyên ngành: Ngoại khoa 

Mã số: 9720104

          Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Tiến Khương

          Họ và tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Bệnh viện TWQĐ 108

2. PGS.TS. Hoàng Mạnh An - HVQY

          Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

          Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn đang còn là phương pháp mới tại Việt Nam, chưa có nhiều bệnh viện áp dụng. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định tính khả thi, an toàn của phương pháp.

2. Phẫu thuật cho thấy tính hiệu quả của việc bảo tồn tốt các chức năng như chức năng bàng quang, chức năng tình dục và chức năng cơ thắt. Hơn nữa phương pháp cũng đóng góp làm tăng tỷ lệ bảo tồn cơ thắt đối với các ung thư trực tràng thấp, mang lại lợi ích cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp không phải mang hậu môn nhân tạo, giảm tỷ lệ phẫu thuật Miles.

3. Kỹ thuật phẫu tích từ dưới lên trên qua đường hậu môn đã làm tăng khả năng thu được những mẫu mạc treo trực tràng có chất lượng tốt, trong khi luôn đảm bảo diện cắt gần, xa và diện cắt chu vi an toàn về ung thư học. Giúp giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, tăng tỷ lệ sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh.

 

 

 

Ngày 18 tháng 03 năm 2023

 

 

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn            PGS.TS. Hoàng Mạnh An

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Ngô Tiến Khương

         

 

INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis title: Research and application of total mesorectal excision for treatment of rectal cancer.

Specialization:  Surgery

Code:                         9720104

Ph.D. student’s name: Ngo Tien Khuong

Instructor's name:

1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Anh Tuan - Military Central Hospital 108

2. Assoc.Prof.Dr. Hoang Manh An - Vietnam Military Medical University

Training facility:        Vietnam Military Medical University

Summary of new contributions of the thesis:

1. Transanal total mesorectal excision is still a new method in Vietnam, and not many hospitals apply it. Study results have contributed to confirming the feasibility and safety of the method.

2. Transanal total mesorectal excision has been shown to be effective in preserving good functions such as bladder function, sexual function, and sphincter function. In addition, the method also contributes to increasing the rate of sphincter preservation for low rectal cancers, benefits patients with low rectal cancer who do not have to wear an ostomy and reduces the rate of Miles surgery.

3. The technique of dissection from bottom to top through the anus has increased the possibility of obtaining good quality mesorectal samples, while always ensuring the proximal, distal section, and safe circumferential area in terms of oncology. Helps to reduce local recurrence rate, and increase overall survival and disease-free survival.

 

                                                                                                                 18th March 2023

 

Instructors

 

 

 

 

 

 

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Anh Tuan           Assoc.Prof.Dr. Hoang Manh An

Ph.D. student

 

 

 

 

 

 

Ngo Tien Khuong

  

                     

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/