Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Huỳnh Thái Sơn; chuyên ngành: Ngoại khoa

Cập nhật: 20h57 | 21/04/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư biểu mô bàng quang chưa xâm lấn cơ bằng phẫu thuật cắt nội soi lưỡng cực qua niệu đạo”

Chuyên ngành: Ngoại khoa    

Mã số: 9720104  

Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Thái Sơn    

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS TS Trần Văn Hinh

                               2. PGS TS Lê Anh Tuấn

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Luận án đã đề cập hầu hết các vấn đề liên quan đến phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt ung thư biểu mô bàng quang chưa xâm lấn cơ bằng dao điện lưỡng cực. Giải quyết các vấn đề còn tồn tại như kích thích thần kinh bịt trong mổ từ đó giảm tai biến thủng bàng quang chảy máu lớn phải truyền máu; phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị và nguy cơ tái phát sau phẫu thuật trên cơ sở đó có giải pháp làm giảm tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật, kéo dài cuộc sống người bệnh.

Nghiên cứu đã chứng minh phẫu thuật cắt nội soi lưỡng cực điều trị ung thư biểu mô bàng quang chưa xâm lấn cơ là an toàn và đạt hiệu quả cao.

Bố cục của luận án: luận án gồm 127 trang. Trong đó có 45 bảng, 17 hình và 3 biểu đồ. Phần đặt vấn đề: 3 trang; tổng quan tài liệu: 30 trang; đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 25 trang; kết quả nghiên cứu: 30 trang; bàn luận: 37 trang; kết luận: 2 trang; kiến nghị: 1 trang; danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án: 1 trang; tài liệu tham khảo: 131 gồm 29 tài liệu tiếng Việt, 102 tài liệu tiếng Anh, có 46 tài liệu (35%) từ năm 2018 trở lại đây; các phụ lục.

    Cán bộ hướng dẫn 1            Cán bộ hướng dẫn 2          Nghiên cứu sinh

 

 

PGS TS Trần Văn Hinh         PGS TS Lê Anh Tuấn        Huỳnh Thái Sơn

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Bipolar energy for transurethral resection of none muscle invasive bladder cancer”

Speciality: Surgery

Code: 9720104

Full name: Huynh Thai Son     

Full name of supervisor: 

1. Associate Prof. PhD. Tran Van Hinh

                               2. Associate Prof. PhD. Le Anh Tuan

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scientific contribution of the thesis

       The thesis has mentioned most problems related to bipolar energy and transurethral resection of NMIBC. It also resolves the remaining problems, such as stimulating the obturator nerve to reduce the complication of bladder injury that causes mass bleeding, which needs a transfusion. This thesis also looks at a wide range of factors that affect how well a treatment works and how likely it is to come back after surgery. We have a solution to reduce the risk of recurrence after surgery and prolong the patient's life.

       The research has shown that bipolar energy for transurethral resection of non-muscle invasive bladder cancer is safe and highly effective.

        Thesis layout: included 127 pages. There’re 45 tables, 17 pictures, 3 graphs. Introduction: 3 pages; overview: 30 pages; research subject and method: 25 pages; result: 30 pages; discussion 37 pages; conclusion: 2 pages; petition: 1 page; category of science work by authors that’s related to this thesis: 1 page; reference articles: 131 articles included: 29 Vietnamese and 102 English articles (35% from 2018 to present); Indexes.

Name of supervisor 1    Name of supervisor 2           Name of graduate

                                                                                                     student

 

     Tran Van Hinh                    Le Anh Tuan  

  Associate Prof. PhD     Associate Prof. PhD            Huynh Thai Son                          

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/