Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Đào Trường Giang; chuyên ngành: Nội khoa

Cập nhật: 7h25 | 18/05/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu kết quả của phương pháp ghép tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị bệnh nhân xơ gan

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 97 20 107 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Trường Giang

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS. TS Trần Việt Tú

2. GS. TS Mai Hồng Bàng 

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án)

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương trong điều trị xơ gan.

Đây là một cách tiếp cận mới song với với ghép gan, là biện pháp điều trị cứu cánh cho các bệnh nhân bệnh gan giai đoạn cuối, nhằm kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân.

Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên 2 lĩnh vực:

- Kết quả thu gom khối tế bào gốc tủy xương tự thân ở BN xơ gan thu được khối tế bào gốc tủy xương tự thân an toàn, hiệu quả, khối tế bào thu được đạt yêu cầu: tế bào đơn nhân 68,24 ± 16,05%; Nồng độ tế bào CD34+ trong khối là 399,03 ± 259,02 tế bào/µl, tổng số lượng CD34+ là 11,97 ± 7,78x106 tế bào. Tổng số lượng tế bào gốc trung mô là 58,45 ± 41,45x103 tế bào.

- Kết quả phương pháp ghép tế bào gốc tuỷ xương tự thân điều trị xơ gan an toàn và bước đầu ghi nhận có sự cải cải thiện chức năng gan thông qua cải thiện albumin, thang điểm Child- Pugh, điểm chức năng gan MELD trong 12 tháng theo dõi.  

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

                          Nghiên cứu sinh

                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

 

Name of thesis: Study on results of autologous bone marrow stem cell transplantation in cirrhosis patients

 

 

Speciality: Internal medicine

Code: 97 20 107 

Full name: Dao Truong Giang     

Full name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. Tran Viet Tu

                               2.  Prof. Mai Hong Bang

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

Study on the effectiveness of autologous stem cell transplantation from bone marrow in the treatment of cirrhosis.

This is a new approach with liver transplantation, which is a lifesaving treatment for patients with end-stage liver disease, in order to prolong the patient's survival time.

The topic has scientific and practical significance in 2 areas:

- The results of autologous bone marrow stem cell collection in cirrhotic patients obtained a safe and effective autologous bone marrow stem cell mass, the obtained cell mass was satisfactory: mononuclear cells 68.24±16.05%; The concentration of CD34+ cells in the block was 399.03±259.02 cells/µl, the total CD34+ count was 11.97±7.78x106 cells. The total number of mesenchymal stem cells was 58.45 ± 41.45x103 cells.

- The results of autologous bone marrow stem cell transplantation for treatment of cirrhosis were safe and initially there was an improvement in liver function through improvement of albumin, Child-Pugh score, MELD liver function score in 12 months follow-up.

Name of superviosor

(Name and signature)

                 Name of graduate student

                     (Name and signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/