Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phan Thanh Nam; chuyên ngành: Ngọai khoa

Cập nhật: 5h23 | 27/05/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng Freedom SOLO.

Ngành:      Ngoại khoa

Mã số:       9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh:      Phan Thanh Nam

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  GS.TS. Nguyễn Trường Giang (Cục Quân Y)

                               2.  TS. Dương Đức Hùng (Bệnh viện Bạch Mai)

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án):  

-  Là nghiên cứu đầu tiên về phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng Freedom SOLO (FS), qua đó nêu nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của những bệnh nhân được phẫu thuật thay van này. Đây sẽ là căn cứ tham khảo cho chỉ định phẫu thuật thay van FS các trung tâm bắt đầu triển khai ứng dụng.

-  Mô tả chi tiết quy trình kĩ thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng FS tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó đề cập đến những lưu ý cũng như biến chứng có thể gặp phải khi thực hiện kĩ thuật nên có giá trị nhất định trong đào tạo, triển khai kĩ thuật ở các trung tâm khác.

-  Kết quả sớm sau mổ và trung hạn của nghiên cứu cho thấy van FS có nhiều ưu điểm về huyết động. Do đó van FS là một sự lựa chọn tốt khi có chỉ định thay van động mạch chủ ở bệnh nhân với những đặc điểm phù hợp.

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

GS. TS. Nguyễn Trường Giang

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

TS. Dương Đức Hùng

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Phan Thanh Nam

 


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research of aortic valve replacement using the Freedom SOLO® stentless bioprosthesis.

Specialty: Surgery

Code: 9720104

Full name of student:  Phan Thanh Nam    

Full name of supervisor: 

1.  Prof. Nguyen Truong Giang

2.  Ph.D. Duong Duc Hung

 

Educational foundation: Military Medical University

Summary of the new main scientific contribution of the thesis

- This is the first study on aortic valve replacement surgery using Freedom SOLO (FS) stentless biological valve, thereby commenting on the clinical and subclinical characteristics of patients undergoing aortic valve replacement with this valve. Its results will be the reference base for indications for FS valve replacement surgery in centers that start to deploy the application.

- Describe the technical procedure to replace the aortic valve with the FS stentless biological valve at Bach Mai Hospital. It mentions the notes and complications encountered when performing the technique, so it is of specific value in training and implementing techniques in other centers.

- The early and mid-term results of the study show that the FS valve has many hemodynamic advantages. Therefore, the FS valve is a good choice when there is an indication for aortic valve replacement in patients with suitable characteristics.

                         Name of supervisor                                    Name of graduate student

                          (Name and signature)                                         (Name and signature)

 

 

 

Prof. Nguyen Truong Giang      Ph.D. Duong Duc Hung

 

 

 

Phan Thanh Nam

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/