Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thúy chuyên ngành Nội chung

Cập nhật: 22h22 | 04/06/2023

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm một số yếu tố nguy cơ tim mạch và nồng độ Asymmetric dimethylarginine huyết tương ở bệnh nhân ghép thận

Chuyên ngành: Nội chung

Mã số: 9720107  

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thuý  

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS.TS. Lê Việt Thắng

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

      Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ Asymmetric dimethylarginine huyết tương ở 112 người bệnh ghép thận, so sánh với 80 người bình thường làm chứng.

      Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thiếu máu, THA và RLLP máu là các yếu tố chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 93,7%, 90,2%, 83,9%; tiếp đến là chỉ số sinh xơ vữa động mạch (AC 83,0%, AIP 65,2%). Tất cả các bệnh nhân nghiên cứu đều có ít nhất 01 chỉ số nguy cơ, tỷ lệ bệnh nhân có 4 và 5 yếu tố nguy cơ chiếm cao nhất 22,3,% và 29,5%. Nồng độ ADMA huyết tương trung bình nhóm bệnh là 0,62 µmol/L cao hơn nhóm chứng (0,17 µmol/L) có ý nghĩa, p < 0,001. Có 98,2% số bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối trước ghép tăng nồng độ ADMA huyết tương so với nhóm chứng. Tăng nồng độ ADMA huyết tương có liên quan đến chỉ số sinh xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu, tăng đường kính nhĩ trái, p < 0,05.

 

       Tại thời điểm 6 tháng sau ghép: Tỷ lệ THA, thiếu máu giảm so với trước ghép có ý nghĩa, p < 0,01. Các chỉ số hình thái, chức năng tim cải thiện theo chiều hướng tốt so với trước ghép có ý nghĩa, p < 0,05. Nồng độ ADMA trung bình là 0,57 µmol/L, giảm hơn so với trước ghép nhưng vẫn cao hơn nhóm chứng thường có ý nghĩa, p < 0,001. Tăng ADMA sau ghép liên quan đến giảm MLCT, tăng cholesterol và chỉ số sinh xơ vữa động mạch cao, p < 0,01.

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

PGS.TS. Lê Việt Thắng                               Nguyễn Thị Thuý

 
 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Study on characteristics of several cardiovascular risk factors and plasma Asymmetric Dimethylarginine levels in kidney transplant patients

Speciality: Internal medicine

Code: 9720107

Full name:  Nguyen Thi Thuy    

Full name of supervisor:

1.  Associate Prof. PhD. Le Viet Thang

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

1.    This is the first study in Vietnam on the new cardiovascular risk factor Asymmetric dimethylarginine (ADMA) in kidney transplant patients. The findings of the study initially suggest a new marker for the prognosis of cardiovascular events in patients with renal failure.

2.    The study's data revealed that the ADMA index in patients after kidney transplantation decreased significantly compared to the time before kidney transplantation, implying that after the patient has kidney replacement surgery, it may help reduce the risk of cardiovascular events after kidney transplantation.

3.    The plasma ADMA concentration of patients was measured using an enzyme immunoassay technique. This is a low-cost, high-accuracy technique that is simple to implement and can be used on a wide range of patients.

4.    The findings of this study will be used as a reference for future research on ADMA in chronic kidney disease and kidney transplant patients to better understand the role of ADMA in cardiovascular disease in those patients.

                 

Name of superviosor

(Name and signature)

Name of graduate student

(Name and signature)

 

 

 

 

     Associate Prof. PhD. Le Viet Thang                   Nguyen Thi Thuy

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/