Thông báo Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023

Cập nhật: 14h8 | 26/07/2023

HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: 2944/TB-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7  năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học

 tại Học viện Quân y năm 2023

 
 
 


Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  xác định ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023;

Căn cứ công văn số 374/ĐHYD-ĐT ngày 01/04/2022 của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chính Minh về việc đào tạo cán bộ của Bộ Quốc phòng năm học 2022 – 2023 và 2023 - 2024,

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Quân y thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023 như sau:

 

             

STT

Tên Ngành

Ngưỡng điểm

1

Y khoa Quân sự

22,5

2

Dược học Quân sự

21,0

3

Y học dự phòng

19,0

 

Ngoài ngưỡng điểm quy định trên, thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Quân y cần lưu ý:

- Thí sinh phải đủ tiêu chuẩn về sơ tuyển (Học viện đã gửi giấy báo kết quả sơ tuyển) mới được xét nguyện vọng.

- Thí sinh chỉ được xét nguyện vọng khi đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện.

- Đối với thí sinh có hộ khẩu miền Nam (các tỉnh từ Quảng trị trở vào) đăng ký Ngành Y học dự phòng yêu cầu điểm học tập môn Toán, Hoá học và Sinh học lớp 12 mỗi môn phải đạt từ 8,0 điểm đối với thí sinh là dân tộc Kinh hoặc 7,0 điểm đối với thí sinh người dân tộc thiểu số.

          Hội đồng tuyển sinh Học viện Quân y thông báo để thí sinh biết để đăng ký xét tuyển nguyện vọng đúng quy định./.

         

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục&Đào tạo (để báo cáo);

- Ban TSQS Bộ Quốc phòng (để báo cáo);

- Thông báo toàn Học viện;

- Đăng website Học viện;

- Lưu: VT,J4. S10.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Tin cùng chuyên mục


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/