1234
TTNội dungHọc kỳNăm họcTệp
1 Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Lớp Dược Dân khóa 9 Học kỳ 22015 - 2016 Xem
2 Thời khóa biểu Cao häc 24 và Nghiên cứu sinh 2015Học kỳ 12015 - 2016 Xem
3 Thời khóa biểu cao học 23Học kỳ 12015 - 2016 Xem
4 Thời khóa biểu Chuyên khoa I 40Học kỳ 12015 - 2016 Xem
5 Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Lớp Dược Dân khóa 9Học kỳ 12015 - 2016 Xem
6 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 8AHọc kỳ 22013 - 2014 Xem
7 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 8BHọc kỳ 22013 - 2014 Xem
8 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 8CHọc kỳ 22013 - 2014 Xem
9 Thời khóa biểu Bác sỹ củ tuyển Tây NguyênHọc kỳ 22013 - 2014 Xem
10 Thời khóa biểu Dược 7Học kỳ 22013 - 2014 Xem
11 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 12A1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
12 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 12A1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
13 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 12B1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
14 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 12B2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
15 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9A1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
16 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9B2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
17 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9A2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
18 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9B1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
19 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
20 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
21 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10B1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
22 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10B2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
23 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
24 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
25 Thời khóa biểu Lớp 1Học kỳ 22013 - 2014 Xem
26 Thời khóa biểu Lớp 1 DY 10C2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
27 Thời khóa biểu Lớp 1 Dược 4Học kỳ 22013 - 2014 Xem
28 Thời khóa biểu Lớp 1 Dược 5Học kỳ 22013 - 2014 Xem
29 Thời khóa biểu Thời khóa biểu Lớp 1 Dược 6Học kỳ 22013 - 2014 Xem
30 Thời khóa biểu Thời khóa biểu Lớp 2 Dược 4Học kỳ 22013 - 2014 Xem
31 Thời khóa biểu Thời khóa biểu Lớp 2 Dược 5Học kỳ 22013 - 2014 Xem
32 Thời khóa biểu Thời khóa biểu Lớp 2 Dược 6Học kỳ 22013 - 2014 Xem
33 Thời khóa biểu Lớp 2 Khối 11Học kỳ 22013 - 2014 Xem
34 Thời khóa biểu Lớp 1 Khối 11Học kỳ 22013 - 2014 Xem
35 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A2Học kỳ 22013 - 2014 Xem
36 Thời khóa biểu Cao học 21Học kỳ 12013 - 2014 Xem
37 Thời khóa biểu Cao học 22Học kỳ 12013 - 2014 Xem
38 Thời khóa biểu Cao học 21 học kì 1Học kỳ 12013 - 2014 Xem
39 Thời khóa biểu Chuyên khoa I 38Học kỳ 12013 - 2014 Xem
40 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9 A1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
41 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9 A2Học kỳ 22012 - 2013 Xem
42 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9 B1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
43 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9 B2Học kỳ 22012 - 2013 Xem
44 Thời khóa biểu Cao học 21Học kỳ 22012 - 2013 Xem
45 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 7AHọc kỳ 22012 - 2013 Xem
46 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 7BHọc kỳ 22012 - 2013 Xem
47 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 7CHọc kỳ 22012 - 2013 Xem
48 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11A1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
49 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11A2Học kỳ 22012 - 2013 Xem
50 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11B1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
51 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11B2Học kỳ 22012 - 2013 Xem
52 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11C1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
53 Thời khóa biểu Dược 6Học kỳ 22012 - 2013 Xem
54 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
55 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A2Học kỳ 22012 - 2013 Xem
56 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10B1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
57 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C1Học kỳ 22012 - 2013 Xem
58 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C21Học kỳ 22012 - 2013 Xem
59 Thời khóa biểu Dược dân 3Học kỳ 22012 - 2013 Xem
60 Thời khóa biểu Dược dân 4Học kỳ 22012 - 2013 Xem
61 Thời khóa biểu Dược dân 5Học kỳ 22012 - 2013 Xem
62 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9A1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
63 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9A2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
64 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9B1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
65 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 9B2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
66 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
67 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10A2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
68 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10B1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
69 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10B2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
70 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
71 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 10C2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
72 Thời khóa biểu Dược dân 3Học kỳ 12012 - 2013 Xem
73 Thời khóa biểu Dược dân 4Học kỳ 12012 - 2013 Xem
74 Thời khóa biểu Dược dân 5Học kỳ 12012 - 2013 Xem
75 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11A1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
76 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11A2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
77 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11B1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
78 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11B2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
79 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11C1Học kỳ 12012 - 2013 Xem
80 Thời khóa biểu Bác sỹ Dân y 11C2Học kỳ 12012 - 2013 Xem
1234
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/