12345678910...
 
1. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Thị Kim Nhung; chuyên ngành: Nội khoa (13/09/2023)
2. Học viện Quân y mời tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán (08/09/2023)
3. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đặng Trường Giang; Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (08/09/2023)
4. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phạm Hồng Khánh; Chuyên ngành: Nội khoa (08/09/2023)
5. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Thi Thị Duyên; Chuyên ngành: Nội khoa (30/08/2023)
6. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Hoàng Thế Hùng; Chuyên ngành: Ngoại khoa (27/08/2023)
7. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Trọng Nghĩa; Chuyên ngành: Khoa học y sinh (27/08/2023)
8. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Hồng Thắm; Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (27/08/2023)
9. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Minh Tâm; Chuyên ngành: Khoa học Y sinh (27/08/2023)
10. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Huỳnh Thanh Bình; chuyên ngành: Ngoại khoa (25/08/2023)
11. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Vân; chuyên ngành: Khoa học Y sinh (25/08/2023)
12. Điểm chuẩn và thời gian nhập học tuyển sinh đại học vào Học viện Quân y năm 2023 (23/08/2023)
13. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Đặng Trường Giang; chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (22/08/2023)
14. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Hồng Khánh; chuyên ngành: Nội khoa (21/08/2023)
15. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Thi Thị Duyên; chuyên ngành: Nội khoa (15/08/2023)
16. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa; chuyên ngành: Khoa học Y sinh (15/08/2023)
17. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hải; chuyên ngành: Khoa học Y sinh (15/08/2023)
18. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Hùng; chuyên ngành: Ngoại khoa (08/08/2023)
19. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Thắm; chuyên ngành: Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc (08/08/2023)
20. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tâm; chuyên ngành: Khoa học y sinh (08/08/2023)
21. Điều chỉnh thời gian bảo vệ luận án của NCS. Phan Thanh Nam (07/08/2023)
22. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phạm Văn Hữu; Chuyên ngành: Ngoại khoa (01/08/2023)
23. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Trung Kiên; Chuyên ngành: Ngoại khoa (01/08/2023)
24. Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (27/07/2023)
25. Thông báo Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo đại học tại Học viện Quân y năm 2023 (26/07/2023)
26. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Phi Long; Chuyên ngành: Ngoại khoa (21/07/2023)
27. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng đào tạo đại học năn 2023 vào Học viện Quân y (19/07/2023)
28. Điều chỉnh thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Phan Thanh Nam; Chuyên ngành: Ngoại khoa (03/07/2023)
29. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Đặng Phúc Đức (30/06/2023)
30. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Đỗ Xuân Hai (30/06/2023)
31. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Đỗ Đình Tùng (30/06/2023)
32. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Trần Ngọc Dũng (30/06/2023)
33. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Nguyễn Thanh Tùng (30/06/2023)
34. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Nguyễn Thị Liên (30/06/2023)
35. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Quân y của TS. Nguyễn Thanh Xuân (30/06/2023)
36. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Thanh Hà; Chuyên ngành: Nội khoa (22/06/2023)
37. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Bùi Thùy Dương; Chuyên ngành: Nội khoa (22/06/2023)
38. Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học vào Học viện Quân y năm 2023 (21/06/2023)
39. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đào Trường Giang; Chuyên ngành: Nội khoa (20/06/2023)
40. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Viết Thi; Chuyên ngành: Ngoại khoa (13/06/2023)
41. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Hải Đăng; Chuyên ngành: Ngoại khoa (13/06/2023)
42. HỌC VIỆN QUÂN Y THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ (13/06/2023)
43. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Thúy; Chuyên ngành: Nội khoa (12/06/2023)
44. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hữu; chuyên ngành: Ngoại khoa (11/06/2023)
45. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Trung Kiên; chuyên ngành: Ngoại khoa (11/06/2023)
46. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Phi Long; chuyên ngành: Ngoại khoa (08/06/2023)
47. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Trần Thanh Hà; chuyên ngành: Nội khoa (06/06/2023)
48. HỌC VIỆN QUÂN Y THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (05/06/2023)
49. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Thúy chuyên ngành Nội chung (04/06/2023)
50. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Viết Thi chuyên ngành Ngoại khoa (04/06/2023)
51. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Hoàng Văn An chuyên ngành Ngoại khoa (31/05/2023)
52. ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023) (31/05/2023)
53. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phan Thanh Nam; chuyên ngành: Ngọai khoa (27/05/2023)
54. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Đăng; chuyên ngành: Ngọai khoa (22/05/2023)
55. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Đào Trường Giang; chuyên ngành: Nội khoa (18/05/2023)
56. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Cao Minh Tiệp chuyên ngành Ngoại khoa (18/05/2023)
57. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Tiến Khương chuyên ngành Ngoại khoa (18/05/2023)
58. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Huỳnh Thái Sơn chuyên ngành Ngoại khoa (10/05/2023)
59. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Bùi Thùy Dương; chuyên ngành: Nội khoa (08/05/2023)
60. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Phạm Vũ Thụy chuyên ngành Nội Khoa (29/04/2023)
61. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Tiến Khương chuyên ngành: Ngoại khoa (29/04/2023)
62. Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Gia Khánh chuyên ngành: Ngoại khoa (29/04/2023)
63. Thông báo: Thư mời báo giá về việc mời báo giá gói mua sắm hóa chất vật tư phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học (28/04/2023)
64. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Hoàng Văn An; chuyên ngành: Ngoại khoa (21/04/2023)
65. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Huỳnh Thái Sơn; chuyên ngành: Ngoại khoa (21/04/2023)
66. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Cao Minh Tiệp; chuyên ngành: Ngoại khoa (21/04/2023)
67. HỌC VIỆN QUÂN Y THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (14/04/2023)
68. Thông báo về việc tuyển sinh đại học tại Học viện Quân y năm 2023 (13/04/2023)
69. GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH "KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH" CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (12/04/2023)
70. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Phạm Vũ Thụy; chuyên ngành: Nội khoa (10/04/2023)
71. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Tiến Khương; chuyên ngành: Ngoại khoa (10/04/2023)
72. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Hồng Sơn; Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (05/04/2023)
73. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Vũ Ngọc Thắng; Chuyên ngành: Ngoại khoa (05/04/2023)
74. THƯ CẢM ƠN (04/04/2023)
75. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đường Hoàng Lương; Chuyên ngành: Ngoại khoa (31/03/2023)
76. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Tất Thắng; Chuyên ngành: Ngoại khoa (31/03/2023)
77. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Anh Đức; Chuyên ngành: Ngoại khoa (31/03/2023)
78. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Ngô Quang Hùng; Chuyên ngành: Ngoại khoa (24/03/2023)
79. Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Quang Thuyên; Chuyên ngành: Dịch tễ học (24/03/2023)
80. Công bố luận án của nghiên cứu sinh: Ngô Gia Khánh; chuyên ngành: Ngoại khoa (24/03/2023)
 
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN QUÂN Y - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 160 - Đường Phùng Hưng - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Trưởng ban biên tập: Trung tướng PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Học viện Quân y
Giấy phép số 122/GP-TTĐT ngày 23/09/2008 của Bộ TT&TT
Thiết kế bởi Ban CNTT - Phòng KHQS - Học viện Quân y
Nhà cái Thabet: https://thabet.asia/