Phụ lục XVIII trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Cập nhật: 15h44 | 08/10/2014

Loại hình văn bản  : Hướng dẫn.

Cơ quan ban hành: Học viện Quân y.

Số văn bản              : 001.

Ngày văn bản          : 15/01/2014 .

Thuộc lĩnh vực       : Giáo dục & Đào tạo.

Trích dẫn, tóm tắt nội dung:

 Phụ lục XVIII

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tập tin đính kèm: [Tải về]