Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú Dân y năm 2020

Cập nhật: 10h14 | 24/06/2020

Loại hình văn bản  : Hướng dẫn.

Cơ quan ban hành: Học viện Quân y.

Số văn bản              : 2459/HVQY-SĐH.

Ngày văn bản          : 08/06/2020 .

Thuộc lĩnh vực       : Giáo dục & Đào tạo.

Trích dẫn, tóm tắt nội dung:

 Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú Dân y năm 2020, nội dung như sau:

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Danh sách các văn bản khác